Obszary specjalizacji

POZ – dzieci

Lekarz POZ to zazwyczaj pierwszy lekarz, do którego się udajemy, gdy zaczynamy mieć problemy ze zdrowiem. To on bada, podejmuje decyzje i ewentualnie kieruje dalszą diagnostyką oraz – jeśli jest taka potrzeba – kieruje do innego specjalisty czy do szpitala.

To także lekarz POZ wnioskuje o wysłaniu pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, przyznanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dodatkowo dba o promocję zdrowia i odpowiednią profilaktykę. Odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej.

Lekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
T. Wernik 10-18 8-15 8-14 9-14 10-18
S. Kobierzycka-Sudoł 12-17 9-14 - - 9-14
E. Oliwa-Kania 8-14 11-18 8-13 8-15 12-17
E. Fedor 8-11 15-17 - 15-17 -
A. Bielańska - 8-11 16-18 10-13 -
M. Kostro 16-18 - - - -

Obszary specjzalizacji

Lekarze Specjaliści