Blog

Półmetek wakacji za nami – pamiętajmy o bezpieczeństwie i zdrowiu

To już półmetek wakacji. Wielu z nas korzysta z wypoczynku w górach, nad jeziorami czy morzem. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina w jaki sposób możemy skorzystać z pomocy medycznej w przypadku urazu, choroby czy pogorszenia stanu zdrowia, które mogą się zdarzyć podczas urlopu.

Przebywając na urlopie poza miejscem zamieszkania w razie nagłego zachorowania lub urazu, możemy skorzystać z różnych form pomocy w zależności od stanu zdrowia:

Podstawowa opieka zdrowotna – w razie
lżejszych dolegliwości


W ramach podstawowej opieki zdrowotnej, przebywając poza miejscem zamieszkania, możemy zgłosić się do dowolnej przychodni POZ by uzyskać pomoc lekarską lub pielęgniarską. Lekarz POZ sprawuje opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 18.00.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna


Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest udzielana w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Z pomocy możemy skorzystać w razie nagłego zachorowania, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy lub gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Izby Przyjęć – w przypadku
nagłego urazu lub zagrożenia życia i zdrowia!


Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) – udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Do SOR można zgłosić się np. w przypadku urazu, złamania czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. SOR nie zastępuje jednak lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Adresy i numery telefonów do placówek medycznych znajdziesz tutaj