Blog

Polska pielęgniarka z nagrodą królowej Szwecji

Studentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otrzymała Nagrodę Pielęgniarstwa Królowej Sylwii. Uhonorowano ją za pomysł, jak nawiązać kontakt z osobami chorującymi na demencję.

Autorski pomysł Reczek-Chachulskiej to Pudełko „Niezapominajka”, służące do przechowywania przedmiotów związanych z przeszłością osób chorujących na demencję. Poprzez te przedmioty o wartości sentymentalnej, opiekunowie mogą dotrzeć do osób starszych i nawiązać z nimi kontakt. Pomysł zrodził się podczas różnych doświadczeń w opiece nad takimi osobami. Przed podjęciem studiów w Polsce kobieta pracowała w domu opieki w Wielkiej Brytanii.
Queen Silvia Nursing Award to stypendium ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa i osób będących na specjalizacji pielęgniarskiej.

W ramach konkursu studenci, którzy zaprezentują najbardziej kreatywne rozwiązania, usprawniające opiekę nad osobami starszymi, w tym chorymi na demencję, otrzymują stypendium o wartości 25 tysięcy złotych i półroczny staż, podczas którego mogą zdobyć doświadczenie w najważniejszych i najnowocześniejszych organizacjach medycznych.

Żródło: Gazeta Wyborcza