Pobieranie próbki kału

Pobieranie próbki kału


Próbkę kału pobiera się do specjalnych pojemników, które także można uzyskać w laboratorium. Do badania wymagana jest:

  • niewielka ilość kału – wielkości orzecha laskowego
  • badanie kału na obecność pasożytów i ich jaj wymaga pobrania próbki do pojemnika bez podłoża transportowego.
  • badanie należy powtarzać w określonych odstępach czasu, ponieważ jaja, cysty lub formy larwalne niektórych pasożytów mogą pojawiać się w kale okresowo.
  • pobieranie kału na posiew wymaga pojemników z podłożem transportowym w przypadku, gdy kał nie może być dostarczony  do laboratorium w ciągu 30-50 min.
  • pacjentka powinna siedzieć

Obszary specjzalizacji

Lekarze Specjaliści