Uroflowmetria

Uroflowmetria to badanie cewkowego przepływu moczu. Badanie to pozwala na dokładne określenie rodzaju zaburzeń, będących przyczyną nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego. Jak przebiega uroflowmetria i jak się do tego badania przygotować? Interpretacja wyniku uroflowmetrii.

Uroflowmetria stanowi część badania urodynamicznego, w którym określa się także sprawność mięśni biorących udział w opróżnianiu pęcherza moczowego oraz prawidłowość koordynacji pomiędzy wypieraczem pęcherza a zwieraczem cewki moczowej. Uroflowmetria pomaga zdiagnozować zaburzenia w oddawaniu moczu – pozwala ocenić szybkość oddawania moczu, jego ilość oddawaną w ciągu sekundy oraz całkowitą objętość mikcji.

Wskazaniem do badania są takie zaburzenia w oddawaniu moczu (mikcji) jak:

  • częstomocz
  • nagłe parcie na mocz
  • oddawanie moczu w kilku porcjach
  • zaleganie moczu po mikcji
  • nietrzymanie moczu
  • uchyłki (uwypuklenie w kształcie kieszonki lub workowate) pęcherza moczowego.

Uroflowmetria: Przebieg badania


Uroflowmetria jest całkowicie nieinwazyjna i niebolesna. Na badanie, które wykonuje się zazwyczaj rano, musisz zgłosić się z dobrze wypełnionym pęcherzem (nie należy oddawać wcześniej moczu przynajmniej przez dwie godziny).  Wciskasz przycisk, po 5 sekundach oddajesz mocz do przepływomierza, który z wyglądu przypomina zwykły sedes, ponownie, po odczekaniu 5 sekund, wciskasz przycisk. Przepływomierz analizuje strumień moczu, mierzy jego objętość, a następnie rysuje krzywą mikcji, oblicza typowe parametry i przesyła do komputera – interpretacja wyniku należy do lekarza. Badanie zajmuje około 10 minut.

Uroflowmetria: Interpretacja wyniku


Prawidłowe wyniki badania zależne są od płci i wieku.

O czym świadczy nieprawidłowy wynik uroflowmetrii?


Jeśli przepływ jest szybszy niż wynika to z normy dla wieku pacjenta, może to świadczyć o obniżonym oporze cewkowym np. w dysfunkcji mięśnia zwieracza wewnętrznego cewki moczowej lub w nadreaktywności mięśnia wypieracza pęcherza.

Natomiast zwolnienie prędkości przepływu występuje w przypadku istnienia przeszkody w drogach moczowych (np. kamień) lub gdy osłabiona jest kurczliwość mięśnia wypieracza pęcherza.

Obszary specjzalizacji

Lekarze Specjaliści