Obszary specjalizacji

Medycyna pracy

Zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy „Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia”. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany ustawą do podpisania umowy z placówka medyczną, wybraną przez pracodawcę, do której będzie kierował swoich pracowników w celu zagwarantowania profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Lekarz medycyny pracy wykonuje badania w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę.

Pracownik zgłaszający się na takie badanie powinien mieć skierowanie przy sobie.

Oferujemy następującą opiekę w zakresie medycyny pracy:

  • Badania profilaktyczne – wstępne
  • Badania profilaktyczne – okresowe
  • Badania profilaktyczne – kontrolne
  • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Badanie profilaktyczne wykonywane jest przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku (dla nowych pracowników lub pracowników zmieniających stanowisko), pod kątem predyspozycji pracownika do wykonywania zadań na określonym stanowisku, w określonych warunkach. Uwzględnia się czynniki uciążliwe oraz szkodliwe dla zdrowia pracującego, jeśli takie występują w miejscu pracy.


Badania okresowe wykonuje się w celu potwierdzenia zdolności pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku po upływie określonego ustawowo czasu.


Badania kontrolne należy wykonać przed powrotem do pracy po okresie chorobowym, trwającym bez przerwy dłużej niż 30 dni.


Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych wykonywane są tylko dla niektórych zawodów (bezpośredni kontakt z żywnością).


Istnieje możliwość wykonania wymaganych badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych, a także przeprowadzenia konsultacji z naszymi lekarzami specjalistami.

Naszym głównym celem jest stworzenie oferty dostosowanej do Państwa potrzeb oraz realizacja wszystkich Państwa indywidualnych oczekiwań z zakresu medycyny pracy.

 

Lekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Obszary specjzalizacji

Lekarze Specjaliści