Obszary specjalizacji

Kardiolog

Kardiolog to lekarz jednej ze specjalizacji lekarskich zajmującej się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego. Lekarz ten zajmuje się leczeniem oraz rozpoznawaniem schorzeń aorty serca oraz mniejszych naczyń krwionośnych.

Kardiolog leczy nie tylko wrodzone, ale też nabyte wady serca, Jednym z jego zadań jest również zajmowanie się układem krążenia oraz naczyniami krwionośnymi znajdującymi się blisko serca. Do chorób sercowo naczyniowych możemy zaliczyć: nadciśnienie, chorobę wieńcową, zawał serca. Kardiolog podczas leczenia chorób nie związanych bezpośrednio z sercem jest zmuszony zmierzyć się z innymi dziedzinami medycyny np. angiologią, neurologią lub pneumologią. W zakresie działań kardiologa leży: rozpoznać i badać wrodzone, a także nabyte choroby serca, układu krążenia, bliskich sercu naczyń krwionośnych oraz mięśnia sercowego; wspierać oraz prowadzić rehabilitację pacjentów chorych na dolegliwości sercowe oraz układu krążenia i socjalno-medycznie oceniać ich zawodowej odporność; zajmowanie się echokardiografią, czyli badaniem serca z pomocą ultradźwięków; dopilnować, aby chory pacjent miał zapewnioną należytą opiekę medyczną; zajmowanie się koronarografią diagnostycznie cewnikując serce; współpracować z lekarzami z innych dziedzin dla dobra pacjenta.

Lekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Obszary specjzalizacji

Lekarze Specjaliści