Profilaktyka 40+

Program Profilaktyka 40 Plus to program zdrowotny, który ma Ci pomóc zadbać o zdrowie.
Możesz z niego skorzystać do końca 2023 r.

Aby skorzystać z badań zaleconych w ramach programu, wystarczy, że się zgłosisz się do jednego z uczestniczących w programie placówek z dokumentem tożsamości z numerem PESEL.
W Ząbkach są trzy placówki między innymi Beta-Med.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Obszary specjzalizacji

Lekarze Specjaliści