Pobieranie wymazów z innych części ciała

Pobieranie wymazów z innych części ciała


Przy pobieraniu innych rodzajów próbek (wymazów z ran, ucha, spojówek, wydzielin ropnych itp.) oraz w razie nasuwających się pytań lub wątpliwości dotyczących pobierania próbek biologicznych i przygotowania do badań laboratoryjnych (także opisanych powyżej), prosimy o kontakt z laboratorium.

Obszary specjzalizacji

Lekarze Specjaliści