Obszary specjalizacji

Medycyna pracy 2

Zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy „Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia”. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany ustawą do podpisania umowy z placówka medyczną, wybraną przez pracodawcę, do której będzie kierował swoich pracowników w celu zagwarantowania profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Terapia antynikotynowa

Wykonujemy terapie antynikotynowe, antyalkoholowe oraz likwidujące łaknienie.

Kardiolog

Kardiolog to lekarz jednej ze specjalizacji lekarskich zajmującej się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego.

Pediatra

Pediatra to lekarz, który jest specjalistą w zakresie wszelkich schorzeń oraz chorób, które występują u dzieci.

Internista

Internista jest lekarzem pierwszego kontaktu w przypadku większości schorzeń narządów wewnętrznych głównie osób dorosłych.

Pulmonolog

Pulmonolog to specjalista z zakresu pulmonologii, działu medycyny poświęconego schorzeniom układu oddechowego.

POZ – Dorośli

Lekarz POZ to zazwyczaj pierwszy lekarz, do którego się udajemy, gdy zaczynamy mieć problemy ze zdrowiem.

POZ – dzieci

Lekarz POZ to zazwyczaj pierwszy lekarz, do którego się udajemy, gdy zaczynamy mieć problemy ze zdrowiem.

USG

Ultrasonografia to nieinwazyjne badanie pozwalające na uwidocznienie struktur znajdujących się wewnątrz ciała człowieka.

Ortopeda

Lekarz ortopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób bądź urazów, które są związane z narządem ruchu.

Dermatolog

Dermatolog jest specjalistą w dziedzinie medycyny zajmującej się funkcjonowaniem skóry oraz jej chorobami.

Neurolog

Neurolog to specjalista z zakresu medycyny, która zajmuje się chorobami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Chirurg

Chirurg ogólny, poza posiadaniem podstawowych umiejętności lekarza, wykonuje większość procedur chirurgicznych.

Ginekolog

Ginekolog to specjalista w dziedzinie medycyny zajmującym się profilaktyką i leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego.

Laryngolog

Laryngolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani i gardła oraz innych narządów głowy i szyi.

Urolog

Urolog to specjalista leczący choroby związane z układem moczowo-płciowym.